Informatief

Aanloop transformator

Ook wel bekend als Korndörfer auto transformator

In elektrotechnische termen , de Korndörfer aanloop transformator word gebruikt  voor het gecontroleerd laten aanlopen van inductie motoren. De schakeling bestaat uit een driefase autotransformator en driefase  magneetschakelaars. Deze opstart methode voor inductie motoren is verbeterd door Hilton Raymond Bacon.

Werking

De Korndörfer aanloopsysteem kan zowel handmatig als in een volautomatisch systeem worden  gebruikt, wat je in principe nodig hebt zijn een magneetschakelaar die de voedende spanning op de  auto transformator zet (magneetschakelaar 1), een magneetschakelaar die het sterpunt van de auto transformator bedient (magneetschakelaar 2), een magneetschakelaar die de motor rechtstreeks aan het voedende net koppelt (magneetschakelaar 3), een auto transformator met aftakkingen, een  timer en drukknoppen aan/uit om de schakeling te bedienen. De bediening van de magneetschakelaar zou men ook met een PLC kunnen aansturen . Als optie kan men nog een overstroom beveiliging in het circuit opnemen en men kan ook in de spoelen van de auto transformator temperatuur beveiligingen opnemen. Als alle magneetschakelaar open staan is de motor losgekoppeld van het voedende driefase net . Om de motor op te starten moet men magneetschakelaar 1 en 2 sluiten , hierdoor zal de motor op een lagere spanning van de auto transformator komen te staan , deze lagere spanning op de motor  begrenst de stroomopname van de motor, die op zijn beurt zal gaan draaien.  De motor zal onder deze lagere spanning blijven accelereren tot de motor op een constant toerental  blijft draaien . Op dit moment word magneetschakelaar 2 verbroken en zal de trafo zijn werking verder doen als  spoel die in serie met de motor staat. De volgende stap is dat magneetschakelaar 1 verbroken word en magneetschakelaar 3 word bekrachtigt. Op dit moment zal de motor op de nominale netspanning zijn aangesloten en zal het toerental verder  toenemen. De auto transformator is niet langer nodig en is buiten het circuit geplaatst. Om de motor te stoppen moet men magneetschakelaar 3 weer verbreken.