Informatief

Auto (spaar)transformatoren

Een auto transformator is een transformator met één wikkeling.In een autotransformator word een deel van de wikkeling voor zowel primair als secundaire zijde gebruikt. Dit in tegenstelling tot een standaard transformator die voor zowel de primaire als secundaire spanning twee gescheiden wikkelingen heeft die niet elektrisch met elkaar verbonden zijn. De wikkeling van een auto transformator heeft op z’n minst drie aftakkingen waarop de elektrische
aansluitingen worden gemaakt.

Omdat een gedeelte van de wikkeling in een auto transformator een dubbele taak heeft (zowel word gebruikt voor de primaire als secundaire spanning) heeft dit vaak als gevolg dat de afmetingen en het gewicht kleiner uitvallen, wat meestal ook resulteert in een goedkopere prijs t.o.v. een gewone transformator met gescheiden wikkelingen voor de primaire en secundaire spanning. Andere voordelen van het toepassen van een auto transformator zijn , lagere verliezen en dat er een groter vermogen van een kleinere trafokern kunnen worden afgehaald, met gevolg kleinere afmetingen en gewicht. Auto transformatoren worden vaak gebruikt voor het omlaag of omhoog transformeren van de spanning tussen het voedende net en de daarop aangesloten machines.

Werking

Een auto transformator heeft één wikkeling met een begin en eind aansluiting met daartussen één of meerdere aftakkingen . De onderzijde van de wikkeling word meestal als gemeenschappelijke aansluiting voor zowel de primaire als secundaire spanning gebruikt. In het geval van omlaag transformeren van de spanning  zal de primaire spanning aan het einde van de wikkeling worden aangesloten en de secundaire zijde  aan de aftakking (bij omhoog transformeren zal dit zijn omgedraaid). Omdat de spanning per winding voor zowel de primair als secundair gelijk is, heeft dit tot gevolg  dat de spanning in verhouding staat met het aantal wikkelingen voor zowel primair als secundair. In een autotransformator is de voedende ingaande stroom tegen gesteld aan de afgaande stroom wat tot gevolg heeft dat deze stromen elkaar opheffen in het gedeelte van de wikkeling waar beide   stroomkringen gebruik van maken met als gevolg dat er voor dit gedeelte van de wikkeling een  kleinere draad diameter kan worden gebruikt.

Beperking

Een auto transformator heeft geen elektrische scheiding tussen de primaire en secundaire  wikkelingen . Als de neutrale zijde van de ingaande spanning niet aan aarde word verbonden zal de neutrale zijde  van de uitgaande spanning ook niet met aarde verbonden zijn (wat een gevaarlijke situatie oplevert). Een probleem in de isolatie van de winding in een autotransformator kan tot gevolg hebben dat de  volledige ingaande spanning op het afgaande circuit komt te staan. Ook een breuk in het gedeelte van de wikkeling waar zowel het ingaande als uitgaande circuit gebruik van maakt ,zou tot gevolg hebben dat de transformator gaat werken als een spoel waardoor ook  de volledige voedende spanning op het afgaande circuit komt te staan (dus op de daarop aangesloten apparatuur). Dit zijn belangrijke veiligheid overwegingen wanneer met besluit om een auto transformator in  een bepaald circuit toe te passen . Omdat een auto transformator gebruik maakt van maar één wikkeling en een kleinere kern , zijn de  voordelen (lichter in gewicht en de goedkopere prijs) aantrekkelijk tot een spanningsverhouding van 3 : 1 tussen de ingaande en afgaande spanning, daarboven is het gebruik van een transformator met twee gescheiden wikkelingen vaak een betere oplossing.